Κατηγορία Α2

45.00

Courses Included

Για να λάβει κάποιος την Πιστοποίηση της Κατηγορίας A2, είναι απαραίτητη προϋπόθεση να διαθέτει την Πιστοποίηση της Κατηγορίας Α1/Α3

Κατηγορία:

Περιγραφή

Για να λάβει κάποιος την Πιστοποίηση της Κατηγορίας A2, είναι απαραίτητη προϋπόθεση να διαθέτει την Πιστοποίηση της Κατηγορίας Α1/Α3

2021 © Copyright SquaDrone Academy