Ασφάλεια Πτήσεων ΣμηΕΑ

Ασφάλεια Πτήσεων ΣμηΕΑ

Ασφάλεια Πτήσεων ΣμηΕΑ

Στη διάλεξη που ακολουθεί θα αναλύσουμε το νομικό πλαίσιο, στο οποίο η Ευρωπαϊκή νομοθεσία εντάσσει τα ΣμηΕΑ, με σκοπό την διεξαγωγή ασφαλών πτήσεων από τους χειριστές τους

Παρακολουθήστε μία από τις 7 διαθέσιμες παρουσιάσεις της Κατηγορίας Α1/Α3

2021 © Copyright SquaDrone Academy